थकाली सेवा समिति नेपाल केन्द्र,Thakali Sewa Samiti Nepal


Detail member information of थकाली सेवा समिति नेपाल केन्द्र,Thakali Sewa Samiti Nepal
 • श्री कृष्णकुमारी शेरचन
 • पद : अध्यक्ष
 • ठेगाना : बाग्लुङ
 • मोवाईल नं. : ९८४९१४४३४१
 • श्रीमती शान्ति तुलाचन
 • पद : उपाध्यक्ष
 • ठेगाना : लेते
 • मोवाईल नं. : ९७४६७०७०४८
 • श्री कृष्णप्रसाद शेरचन
 • पद : उपाध्यक्ष
 • ठेगाना : काठमाडौं
 • मोवाईल नं. : ९८५११२१२५७
 • श्री नरेशकुमार तुलाचन
 • पद : महासचिव
 • ठेगाना : काठमाडौं
 • मोवाईल नं. : ९८४१७८६४६८
 • श्री अशोक गौचन
 • पद : कोषाध्यक्ष
 • ठेगाना : काठमाडौं
 • मोवाईल नं. : ९८४१६५९५२३
 • श्री किरणप्रसाद भट्टचन
 • पद : सहसचिव
 • ठेगाना : पोखरा
 • मोवाईल नं. : ९८४६०४३९४७
 • श्री नुरबहादुर गौचन
 • पद : सहकोषाध्यक्ष
 • ठेगाना : बुटवल
 • मोवाईल नं. : ९८४९५०७९५९
 • श्रीमती पर्वत शेररचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : थासाङ
 • मोवाईल नं. : ९८४७७४२३५७
 • श्री कृष्ण शेरचन (धम्पु)
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : काठमाडौं
 • मोवाईल नं. : ९८५१०६६२७७
 • श्री मोहन मान भट्टचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : काठमाडौं
 • मोवाईल नं. : ९८०३२७७४०९
 • श्री उमेश शेरचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : काठमाडौं
 • मोवाईल नं. : ९८४३३७३२५५
 • श्रीमती कुशुम भट्टचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : काठमाडौं
 • मोवाईल नं. : ९८४१३८७४१३
 • श्रीमती फवन गौचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : काठमाडौं
 • मोवाईल नं. : ९८४९९२९५८६
 • श्रीमती पुष्पा शेरचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : जोमसोम
 • मोवाईल नं. : ९८४७७११०४४
 • श्री दिलीप शेरचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : दरबाङ
 • मोवाईल नं. : ९८४६७०१५६५
 • श्री जुद्धनारायण गौचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : दाना तातोपानी
 • मोवाईल नं. : ९८४६३५०९९८
 • सह प्रा.सुश्री ज्योती भट्टचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : पोखरा
 • मोवाईल नं. : ९७४६०३२६२४
 • श्री मीनबहादुर गौचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : पोखरा
 • मोवाईल नं. : ९८४६०३६५८४
 • श्री बलबहादुर शेरचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : टिकापुर
 • मोवाईल नं. : ९८४८४६५२२३
 • श्री प्रदिप गौचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : नेपालगञ्ज
 • मोवाईल नं. : ९८५८०२०५३७
 • श्री राजु तुलाचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : कुस्मा
 • मोवाईल नं. : ९८५७६३०२३१
 • श्री चन्द्रसिंह गौचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : बीरेठाँटी
 • मोवाईल नं. : ९८१६१३८८०७
 • श्री जीवनप्रकाश गौचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : बाग्लुङ
 • मोवाईल नं. : ९८४७६२४८९९
 • श्री अजित शेरचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : बुटवल
 • मोवाईल नं. : ९८४७०३५१९१
 • श्री समरबहादुर शेरचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : भरतपुर
 • मोवाईल नं. : ९८५५०५७६९७
 • श्री धरम शेरचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : बुर्तिवाङ
 • मोवाईल नं. : ९८०५१०३३४६
 • श्री गोपाल भट्टचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : बेनी
 • मोवाईल नं. : ९८५७६४००२७
 • श्री सूर्यमान तुलाचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : भैरहवा
 • मोवाईल नं. : ९८१४४७५९७६
 • श्री अनिल गौचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : मुग्लिन
 • मोवाईल नं. : ९८११८३०१२५
 • श्री बेगम शेरचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : स्याउलीबाङ
 • मोवाईल नं. : ९८४१९७६४६१
 • श्री मोहन शेरचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : गल्कोट
 • मोवाईल नं. : ९७४६७१३८२२
 • श्री सुवर्ण गौचन
 • पद : सदस्य
 • ठेगाना : जापान
 • मोवाईल नं. : ९८५१०९६८६७

थसेस केन्द्रीय सल्लाहकारहरुको नामावली


क्रं.सं.   नाम क्षेत्र मोवाईल नं.
1 श्री खगेन्द्र भट्टचन काठमाडौं ९८५१०८७८८३
2 प्रा. श्री सोमप्रसाद गौचन काठमाडौं ९८५१०८६१६८
3 डा. ज्योती शेरचन काठमाडौं ९८५१०२५४५७
4 श्री ओमकार गौचन भैरहवा ९८५७०२०१६८
5 डा. श्री सोमतसिंह तुलाचन पोखरा ९८५६०२०२७६
6 श्री प्रान्ति शेरचन काठमाडौं ९८५१०६७४२३
7 श्रीमती लक्ष्मी गौचन लेते ९७५१०१६१५९
8 सोम प्रसाद तुलाचन काठमाडौं ९८५१०७५११६
 • image
 • image

सम्पर्क ठेगाना

थकाली सेवा समिति नेपाल, केन्द्र
केन्द्रीय कार्यालय
विनायकबस्ति, बालाजु
काठमाडौं, नेपाल
01-4381362
thakalicc@yahoo.com
thakalisamaj.org